Product Reliability Technician

Entity:  Daikin Europe HQ
Job Category:  Research and Development
Location: 

Oostende, West Flanders, BE Zwijnaarde, BE

Job Requisition ID:  1390

Daikin Europe NV (DENV) is a subsidiary of Daikin Industries Limited, a Japanese outstanding company and worldwide the biggest developer, producer and supplier of HVAC-R (heating, ventilation, air conditioning and refrigeration) solutions, including heating pumps and cooling technology.

DENV is Daikin’s sales, R&D, and production headquarters for Europe, the Middle-East and Africa. The headquarter has Belgian offices in Brussels, Ghent and Ostend, as well as 8 production plants, 24 sales subsidiaries and offices and a whole network of independent distributors and dealers across the EMEA region.

 

Daikin Europe NV (DENV) is een dochteronderneming van Daikin Industries Limited, een vooraanstaand Japans bedrijf en 's werelds grootste producent en leverancier van HVAC-R (verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling) oplossingen, inclusief verwarmingspompen en koeltechnologie. 

DENV is het verkoop-, R&D- en productie hoofdkwartier van Daikin voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Het hoofdkantoor in België heeft vestigingen in Brussel, Gent en Oostende, evenals 8 productievestigingen, 24 kantoren en een uitgebreid netwerk van onafhankelijke distributeurs en dealers in de EMEA-regio.
 

 DENV is Daikin’s sales, R&D, and production headquarters for Europe, the Middle-East and Africa. The headquarter has Belgian offices in Brussels, Ghent and Ostend, as well as 8 production plants, 24 sales subsidiaries and offices and a whole network of independent distributors and dealers across the EMEA region.

 

Job Description: 

 

You will be integrated in a project team where you will be responsible for the practical arrangements and the support for the product validation engineers:

 

 • Plan, follow up and assist test setups in our test rooms. 
 • Support HVAC equipment installation tasks.
 • Foresee, maintain all equipment for a test and install them (power meter, camera’s, data cables, sensors,…).
 • Execute validation tests e.g. structure, electrical safety based on work instructions and check lists.
 • Prepare the test data to discuss the test judgement with the product validation engineer
 • Assist our improvement teams to enhance efficiency of development tests.
 • Maintain work instruction system and project files to guarantee knowledge sharing and growth.

 

Requirements:

 

 • You have obtained a bachelor degree in a technical domain such as Electromechanics, or equivalent by experience, complemented by a technical secondary degree
 • You are naturally curious  in HVAC test set-up installations
 • You have an analytical, quality-focused mindset.
 • You are driven to achieve the objectives successfully together with your team.
 • You have the ability to react efficiently to occurring changes and problems. 
 • You are a team player and are not afraid to communicate with different departments throughout the entire organization.
 • Knowledge of both spoken and written English are essential for this position. 
 • This vacancy is open to both recent graduates and candidates with experience. 

  

 

Afdeling 

Als het EMEA Development Centre (EDC) ontwikkelen we airconditioning-, verwarmings-, koeling - en ventilatieproducten, evenals controls en IoT-oplossingen. Deze worden geproduceerd in verschillende fabrieken, zowel binnen als buiten Europa. De producten worden op de markt gebracht via onze diverse Daikin-distributeurs en dochterondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
Het hoofdkwartier van het EMEA Development Centre bevindt zich in Oostende en Gent. Deze open positie is gevestigd in het kantoor in Oostende, hoewel een permanente verhuizing naar het kantoor in Gent gepland is eind 2024.


Jouw rol 

Je wordt geïntegreerd in een projectteam waar je verantwoordelijk zal zijn voor de praktische regelingen en de ondersteuning van de productvalidatie-engineers:

 • Plannen, opvolgen en assisteren bij testopstellingen in onze testruimtes.
 • Ondersteuning bieden bij installatietaken van HVAC-apparatuur. 
 • Voorzien en onderhouden van alle apparatuur voor een test en deze installeren (wattmeter, camera's, datakabels, sensoren, ...).
 • Validatietests uitvoeren, bijvoorbeeld structuur-, elektrische veiligheidstests op basis van werkvoorschriften en controlelijsten. 
 • De testgegevens voorbereiden om het testoordeel te bespreken met de productvalidatie-engineer. 
 • Onze verbeterteams assisteren om de efficiëntie van ontwikkelingstests te verbeteren. 
 • Het onderhouden van het werkinstructiesysteem en projectbestanden om kennisdeling en groei te garanderen.


Profiel

 • Je hebt een bachelorsdiploma behaald in een technische richting zoals elektromechanica, of gelijkwaardig door ervaring, aangevuld met een technisch secundair diploma.
 • Je bent van nature nieuwsgierig naar HVAC-testopstellingen. 
 • Je hebt een analytische, kwaliteitsgerichte mindset. 
 • Je bent gedreven om samen met je team de doelstellingen succesvol te behalen.
 • Je hebt de vaardigheid om efficiënt te reageren op veranderende situaties en problemen. 
 • Je bent een teamspeler en bent niet bang om te communiceren met verschillende afdelingen binnen de hele organisatie. 
 • Kennis van zowel gesproken als geschreven Engels is essentieel voor deze functie. 
 • Deze vacature staat open voor zowel recent afgestudeerden als kandidaten met ervaring.
 •  

Daikin Europe is a subsidiary of Daikin Industries Ltd. and the leading provider of heating, cooling, ventilation, air purification, and refrigeration technology. The company designs, manufactures and brings to market a broad portfolio of equipment, as well as tailor-made solutions for residential, commercial, and industrial purposes in Europe, Middle East, and Africa (EMEA). To date, Daikin EMEA has over 12 000 employees across more than 59 consolidated subsidiaries. It has 12 major manufacturing facilities based in Belgium, the Czech Republic, Germany, Italy, Spain, Turkey, Austria, and the UK. Our aim is to drive sustainable and effective solutions, sparking a good climate for the generations to come. And all this can only be achieved because of our People. 

 

Good climate starts with people 
Our employees are the beating heart of our company. At Daikin, you get to work in a positive environment backed by trust, creativity and continuous improvement. Together, we create our top-quality solutions by empowering talented teams. You will get plenty of opportunities to learn and grow. We are deeply committed to a diverse and inclusive workplace culture that reflects the communities we serve. Good climate starts with people.

 

 

Wij bieden

Bij Daikin kan je rekenen op een gevarieerde baan bij een internationale marktleider die mensen aanmoedigt om samen te werken en zich te ontwikkelen. We kunnen je een vast contract aanbieden. Je wordt deel van het EDC-team dat zich inzet om de wereld groener te maken door hernieuwbare alternatieven te introduceren in onze koel-/verwarmingsmarkt. Je wordt ondersteund door een team van enthousiaste ingenieurs. Vanaf het allereerste begin kan je rekenen op grondige training en intensieve ondersteuning. Uw competitieve salaris wordt aangevuld met een pakket extralegale voordelen.

 

Goed klimaat begint bij de mensen 
Onze medewerkers zijn het kloppend hart van ons bedrijf. Bij Daikin ga je aan de slag in een positieve omgeving die wordt ondersteund door vertrouwen, creativiteit en continue verbetering. Samen creëren we onze oplossingen van topkwaliteit door getalenteerde teams te ondersteunen. Je krijgt volop kansen om te leren en te groeien. We zijn zeer toegewijd aan een diverse en inclusieve werkplekcultuur die de gemeenschappen weerspiegelt die we dienen. Een goed klimaat begint bij de mens.