Τι μας κάνει ξεχωριστούς; H Κουλτούρα της Daikin!

 • Ποια είναι η εταιρική κουλτούρα της Daikin? Τα βασικά στοιχεία της κουλτούρας είναι η συνεργασία, ο σεβασμός και η καθημερινή προσωπική επαφή. Όταν εργάζεσαι στη Daikin, δεν νιώθεις μόνο την ασφάλεια και σταθερότητα που προσφέρει η εταιρεία, νιώθεις σαν να είσαι μέλος μιας μεγάλης οικογένειας. Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα και την καλωσορίζουμε στην ομάδα μας. Στη Daikin θα βρεις πολλές και διαφορετικές ευκαιρίες εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης, ποικιλία αρμοδιοτήτων, μα πάνω από όλα θα έχεις την ευκαιρία να ξεπεράσεις τον εαυτό σου! Είναι σημαντικό για εμάς να έρχεσαι με χαρά στη δουλειά σου κάθε μέρα.

 • Ξεχώρισε δουλεύοντας για τη Daikin

  Η Daikin οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο, που στηρίζεται στη διαφορετικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Αγκαλιάζουμε και εκτιμούμε τη διαφορετικότητα, καθώς πιστεύουμε ότι οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης μπορούν να οδηγήσουν σε νέες καινοτόμες ιδέες.

  Προωθούμε την καινοτομία, επιδιώκοντας συνεχείς βελτιστοποιήσεις και εστιάζουμε σε βιώσιμες λύσεις, έτσι ώστε να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι λύσεις υψηλής ποιότητας μπορούν να προσφέρουν άνθρωποι με ταλέντο όταν βρίσκονται σε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον.

  Εξάλλου, το καλό κλίμα ξεκινά από τους ανθρώπους

 • Το καλό κλίμα ξεκινά από τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, η Daikin προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους της:

  Εξαιρετικό κλίμα εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης

  Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συνεχή ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

  Δυνατότητα εναλλαγής ρόλων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

  Ευέλικτο ωράριο και δυνατότητα τηλεργασίας

  Εταιρικές εκδηλώσεις και ομαδικές δραστηριότητες

  Εταιρικά δώρα κατά τη διάρκεια του έτους

 • Επιπλέον παροχές:

  Ελκυστικό πρόγραμμα bonus, βάσει απόδοσης

  Εταιρικό Πρόγραμμα  Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης

  Εταιρικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

  Συμβουλευτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων (ΕΑΡ)

  Διατακτικές σίτισης (Ticket Restaurant Card)

  Ειδική έκπτωση προς τους εργαζομένους για αγορά προϊόντων της εταιρείας

   

Οι Βασικές Αξίες του Ομίλου της Daikin είναι: 

 • Απόλυτη Αξιοπιστία

  Απόλυτη Αξιοπιστία 

  Μία δέσμευση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη διάθεση να χτίζουμε σχέσεις διαφάνειας με τους πελάτες, τους συναδέλφους, τους συνεργάτες μας και το κοινωνικό σύνολο.

 • Πρωτοποριακή Διοίκηση

  Πρωτοποριακή διοίκηση

  Η δέσμευση ότι η εταιρεία μας θα αναπτύσσεται μέσα από τις πρωτοβουλίες και την αριστεία των εργαζομένων της.

   

   

 •  Αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις

  Η δέσμευσή μας για ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι συνεργάζονται σαν μια ομάδα, με αφοσίωση για την επίτευξη των στόχων της Daikin και την αντιμετώπιση των προκλήσεων.